Privatlivspolitik

Ejeroplysninger

KFI Erhvervsdrivende Fond
Gl. Lundtoftevej 7, 4. sal
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 39 18 26 00
Email: kfi@kfi.dk
CVR: 61232028

Indsamling af personoplysninger

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af personoplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, din IP-adresse, din geografiske placering og hvilke undersider du besøger.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Oplysningerne bruges til at optimere services og indhold samt lave statistik over besøg på hjemmesiden. Oplysningerne i statistikken er anonymiserede og kan ikke henføres til navngivne brugere.

Behandlingsgrundlag

Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden, accepterer du samtidig, at vi benytter dine personoplysninger som anført. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig på persondata@kfi.dk og skrive privatlivspolitik i emnefeltet. Tilbagetrækning af dit samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling som allerede har fundet sted.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Oplysningerne opbevares og benyttes i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes eller dit samtykke til den pågældende tjeneste tilbagetrækkes.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Personoplysninger som dit navn og e-mail m.v. vil kun blive videregivet, hvis du har givet samtykke til det.

Hvem er vores databehandlere?

Vi anvender kun databehandlere i EU, som alle giver os tilstrækkelige garantier for at dine personoplysninger undergivet en tilstrækkelig behandlingssikkerhed.

Vi har databehandleraftaler med tredjeparter, som vores udbyder af CRM-system og vores ERP-leverandør, som opbevarer dine personoplysninger og udsender information om ledige lejemål mv. Fælles for ovenstående databehandleraftaler er, at dine personoplysninger udelukkende behandles på vores vegne og at tredjeparterne ikke må anvende dem til egne formål.

Hvad er dine rettigheder som registreret?

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager persondata om dig, i det omfang vi videregiver persondata i Danmark og i udlandet.

Hvordan kan du få rettet eller slettet dine personoplysninger?

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan selvfølgelig også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger kan du kontakte os på persondata@kfi.dk, og skrive persondata i emnefeltet.

Hvad med behandlingssikkerhed?

Vi har naturligvis truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at undgå, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for f.eks. diskrimination, ID-tyveri eller -svindel, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.